Vi levererar produkter, som oljor och processkemikalier till metall bearbetande industrin tillsammans med teknisk kompetens. Vi inom G A Lindberg ProcessTeknik AB arbetar tätt med våra kunder och tillsammans med särskilt utvalda leverantörer så att effektivast produktlösning skapas. 

För att säkerställa att vår verksamhet håller en jämn och hög kvalité är vi sedan länge certifierade enligt ISO 9001. Vi på G A Lindberg Processteknik AB är även certifierad enligt ISO 14001. Vi är också anslutna till FTI registret (f.d. REPA).

Företagets långa historia och rappa anpassningsförmåga till marknadernas krav och fordringar, har lett till att vi har vanan att vara lyhörda och responsiva till våra kunders önskemål.