Miljö- och kvalitetspolicy

G A Lindberg ProcessTeknik AB skall som leverantör av kemikalier för bearbetning och därtill relaterade produkter, uppfylla de miljö- och kvalitetskrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och marknad. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar av vår verksamhet; den rådande lagstiftningen betraktar vi som lägsta kravnivå.


• Vi anpassar vår miljö- och kvalitetsmålsättning till våra kunder, fokuserar på deras krav, behov och önskemål samt erbjuder dem bästa möjliga produkter och kompetens ur miljö- och kvalitetssynpunkt.
• Vi beaktar miljö- och kvalitetsaspekter och arbetar för utbytet av produkter, tjänsteresor, transporter, energi och förbrukningsvaror till sådana som har minsta möjliga miljöpåverkan men samtidigt högsta möjliga kvalitet.
• Vi skall kontinuerligt förbättra och utveckla våra insikter, kompetens och positiva attityder genom utbildning i miljö- och kvalitetsfrågor.
• I vårt dagliga arbete skall vi framföra våra produkters inverkan på processen, så att kundens totala energiförbrukning och miljöpåverkan minskas.


GA Lindberg ProcessTeknik AB

 

Klicka här för att ladda ner dokumentet.